Het dagboek van Maria Magdalena (3)

We zijn de vorige keer geëindigd toen Christus in het graf werd gelegd. Nu het slot.

De hele sabbat maakt de leegte me misselijk. De discipelen hebben zich ergens verzameld, maar ik kan maar beter wennen aan de eenzaamheid. Zodra het licht wordt, zoek ik echter toch gezelschap op. Samen met de andere Maria keer ik terug naar het graf. Er zijn bewakers; de Romeinen lijken nog steeds bang voor de liefde en genade die de Rabbi bracht. En dan… klinkt er kabaal dat lijkt op naderend onweer. Maar het is geen onweer. De aarde schudt en de steen rolt van de opening van het graf weg. De bewakers vallen van angst om.

Een gestalte zit op de grafsteen. Zijn gedaante is als een bliksem en zijn kleding is zo wit dat het pijn doet aan mijn ogen. De engel spreekt: ‘U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.’

We rennen weg van het graf. De Heer leeft! We moeten het aan de discipelen vertellen! We zullen het aan iedereen vertellen! Maar voordat we ver zijn, struikelen we over onze voeten. Daar staat Hij: de Rabbi. Nee, zo moet ik Hem niet meer noemen. Hij is veel meer: Hij is de Redder, de Opgestane Heer. ‘Wees gegroet!’ zegt Hij. Het is zijn stem! Hij is het echt! Ik kan niet in zijn ogen kijken – daar is zoveel liefde dat ik aan zijn voeten val. Ik grijp ze vast en voel zijn levende huid. De Heer is er en zal er altijd zijn. Ik ben niet alleen.

Jezus zegt, boven mijn hoofd en in mijn hart: ‘Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.’ Ik doe wat Hij zegt – ik hol naar de stad, naar de discipelen. Ik zal zeggen dat ze naar Galilea moeten gaan om Hem te zien. Maar ik heb Hem al gezien. Ik zal Hem altijd zien. Hij laat mij nooit alleen. Ook met mij is Hij een nieuw verbond begonnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *