Ongemakkelijke teksten van Jezus

Auteurs: Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld (redactie)
Uitgeverij: Buijten & Schipperheijn Motief

Toen ik de inleiding van dit boek las, had ik de neiging even een jubelend rondje door de kamer te maken. ‘Veel gelovigen ervaren onbegrip, vervreemding en zelfs irritatie bij het lezen van de bijbel,’ staat er al in de eerste alinea. Yes! Ik ben dus toch niet de enige die daar last van heeft!

De auteurs, inclusief de redacteuren zes in totaal, schreven 75 korte stukjes waarin ze hun best doen licht te werpen op sommige van die lastige uitspraken van Jezus. Denk daarbij aan de opmerking dat je niemand je vader zou mogen noemen en aan de vraag wat nou eigenlijk het teken van Jona is. Ik vond de stukjes over het algemeen helder geschreven, maar niet altijd even verduidelijkend. Te vaak verzandt het naar mijn smaak in spelen met woorden: er wordt een uitleg gegeven over wat er in het oorspronkelijke Grieks zou staan waardoor de betekenis van de opmerking van Jezus verzacht wordt.

Soms is het boek wat al te politiek correct. In het stukje over “Jullie kunnen niet God dienen én de mammon” (Matteüs 6:24) zegt de auteur: ‘Jezus is kritisch en wil ons heilzaam verontrusten.’ Hm… ik heb toch sterk de indruk dat Jezus een stuk stelliger is. Zoals de heren auteurs in hun inleiding al aangaven: God is te groot om helemaal te kunnen uitleggen. In dat geval stel ik voor dat we dan ook niet proberen Hem kleiner te maken dan Hij is.

Dit alles laat onverlet dat het boek me veel nieuwe inzichten heeft gegeven. Zelf heb ik antwoord gekregen op twee vragen die me al een tijdje bezighielden: “Dacht Jezus snel terug te komen?” en “Kun je met geld de hemel verdienen?” (de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester). Daarnaast heb ik ook antwoord gekregen op een heleboel vragen die ik mezelf nog nooit had gesteld. Stof tot nadenken en een verrijking voor je geloofsbeleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *